Advanced Security

For Acronis Cyber Protect Cloud

Built on AI-powered, next gen cyber protection

Với việc tích hợp nhiều tính năng bảo mật, Acronis Cyber Protect Cloud Advanced Security đảm bảo bảo vệ hệ thống của bạn khỏi các loại mã độc phức tạp như ransomware, trojan, spyware, virus, và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, phần mềm cũng cung cấp tính năng giám sát hành vi để đảm bảo rằng các hành động trên máy tính của bạn đang được thực hiện bởi người dùng hợp lệ.

Anti-Ransomware Protection
Anti-Malware Protection
Anti-Virus Protection

Quản lý thông qua Cloud

Với tính năng quản lý trung tâm, Acronis Cyber Protect Cloud Advanced Security + EDR thông qua Cloud cho phép quản trị viên kiểm soát và quản lý toàn bộ hệ thống một cách dễ dàng, đồng thời cũng cung cấp các báo cáo chi tiết về các hoạt động bảo mật trên toàn hệ thống.
c625970e2fb5fef9ece7f257814f8d4f

Tăng khả năng bảo vệ chống phần mềm độc hại (malware)

Tăng cường hiệu quả và giảm thiểu rủi ro cho máy tính, mạng nội bộ với giải pháp chống phần mềm độc hại (malware) toàn diện trước các tấn công mạng, bao gồm cả web và khai thác lỗ hổng, với tỷ lệ phát hiện vượt trội và ngăn chặn kịp thời.
95dffba17c02790633289777149a6a98

Tăng cường hiệu quả tiết kiệm thời gian và tài nguyên

Sớm phát hiện và loại bỏ các file nhiễm virus thông qua Cloud.
b30d1f3b965f997f4ee6eb4eae17da03

Giải pháp bảo vệ an toàn, nhanh chóng và hiệu quả về chi phí

Tối ưu chi phí so với hiệu quả Advanced Security + EDR For Acronis Cyber Protect Cloud mang lại.

Giải thưởng & chứng nhận