Next-Generation Firewalls (NGFW)

AhnLab TrusGuard

TrusGuard đảm bảo hiệu suất cao với phần cứng đa nhân và kiến trúc phần mềm được tối ưu hóa. Dưới đây là các tính năng chính của TrusGuard:

  • Cung cấp tường lửa, IPS dựa trên chữ ký và lọc web
  • Kiểm soát hành vi của các ứng dụng
  • Cập nhật danh sách đen máy chủ C&C theo thời gian thực
  • Kết nối mạng nội bộ an toàn và nhanh chóng
  • Ngăn ngừa mất dữ liệu (DLP)
  • Bảo vệ DDoS vượt trội