BẢO MẬT HẠ TẦNG MẠNG CHO DOANH NGHIỆP

An toàn, bảo mật, an ninh mạng là một vấn đề quan trọng đối với mọi doanh nghiệp, tổ chức trong thời đại công nghệ số.

SMNET cung cấp các dịch vụ an toàn, bảo mật, an ninh mạng toàn diện, giúp doanh nghiệp của bạn bảo vệ được tài sản, thông tin và hoạt động kinh doanh của mình khỏi các mối đe dọa mạng.

Các mối đe dọa mạng mà doanh nghiệp có thể gặp phải

  • Các cuộc tấn công mạng có chủ đích (targeted attacks): Mục tiêu của các cuộc tấn công này là các doanh nghiệp hoặc tổ chức cụ thể, có giá trị tài sản cao.
  • Các cuộc tấn công mạng theo kiểu "tấn công mọi thứ" (spray and pray attacks): Mục tiêu của các cuộc tấn công này là càng nhiều hệ thống càng tốt, với hy vọng sẽ tìm được những hệ thống dễ bị tấn công.
  • Các cuộc tấn công mạng theo kiểu "lợi dụng lỗi" (exploit attacks): Mục tiêu của các cuộc tấn công này là khai thác các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống hoặc phần mềm.

CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP BẢO MẬT

Trong công cuộc chuyển đổi số, Cyber Security - an ninh mạng Doanh Nghiệp là một vấn đề quan trọng đối với mọi doanh nghiệp, tổ chức.

SMNET cam kết mang đến cho doanh nghiệp của bạn giải pháp an toàn, bảo mật, an ninh mạng hiệu quả nhất.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU