1 Văn phòng của quý khách có bao nhiêu người dùng máy tính (how many computer users in your office)

2 Số lượng thiết bị trong văn phòng của quý khách bao gồm(No of IT equipment are using at your office, including)

3 Hệ điều hành và các ứng dụng phổ thông đang dùng là gì(Operating system and general application which you are using:)

4 Quý khách có phòng server riêng hay không

5 Quý khách có sử dụng hệ thống tổng đài nội bộ

6 Quý khách có sử dụng hệ thống camera, Access Control?

7 Quý khách có đang sử dụng dịch vụ IT outsourcing?

8 Những vấn đề về IT mà quý khách gặp thường xuyên là gì

9 Thông tin liên hệ