Cloud Server somotNET?

Cloud server Là nơi lưu trữ tất cả các trang Web, các thông tin, Email, dữ liệu, hình ảnh trên một máy chủ Internet, khác với Cloud Hosting Linux, Server có thể phân nhỏ thư mục và người dùng, chia sẻ cho các người dùng, các web nhỏ . Web Hosting.

PLAN 1

400.000vnđ/tháng

 • 2 Vcpu
 • RAM 2 GB
 • Cloud Storage 30
 • Không giới hạn băng thông
 • 1.200.000 vnđ/3tháng
 • 2.400.000 vnđ/6tháng
  2.280.000 vnđ/6tháng
 • 4.800.000 vnđ/12tháng
  4.320.000 vnđ/12tháng
 • 9.600.000 vnđ/24tháng
  7.680.000 vnđ/24tháng

PLAN 2

750.000vnđ/tháng

 • 4 Vcpu
 • RAM 4 GB
 • Cloud Storage 60
 • Không giới hạn băng thông
 • 2.250.000 vnđ/3tháng
 • 4.500.000 vnđ/6tháng
  4.275.000 vnđ/6tháng
 • 9.000.000 vnđ/12tháng
  8.100.000 vnđ/12tháng
 • 18.000.000 vnđ/24tháng
  14.400.000 vnđ/24tháng

PLAN 3

1.200.000vnđ/tháng

 • 6 Vcpu
 • RAM 6 GB
 • Cloud Storage 80
 • Không giới hạn băng thông
 • 3.600.000 vnđ/3tháng
 • 7.200.000 vnđ/6tháng
  6.840.000 vnđ/6tháng
 • 14.400.000 vnđ/12tháng
  12.960.000 vnđ/12tháng
 • 28.800.000 vnđ/24tháng
  23.040.000 vnđ/24tháng

PLAN 4

1.500.000vnđ/tháng

 • 8 Vcpu
 • RAM 8 GB
 • Cloud Storage 120
 • Không giới hạn băng thông
 • 4.500.000 vnđ/3tháng
 • 9.000.000 vnđ/6tháng
  8.550.000 vnđ/6tháng
 • 18.000.000 vnđ/12tháng
  16.200.000 vnđ/12tháng
 • 36.000.000 vnđ/24tháng
  28.800.000 vnđ/24tháng

Dịch Vụ Bổ Sung

Thêm 1 địa chỉ IP100,000 VNĐ/ tháng
Thêm 10 địa chỉ IP800,000 VNĐ/ tháng
Thêm 01GB RAM800,000 VNĐ/ tháng
Bổ sung 10 GB Storage50,000 VNĐ/ tháng
Thêm 01 Vcpu100,000 VNĐ/ tháng
Quản trị máy chủ1,000,000 VNĐ/ tháng
OS ReloadFree
Support
Tiếng Việt