Fortinet

SMNET cung cấp chính hãng các giải pháp bảo mật Fortinet bao gồm Firewall, Switch, License...

Fortinet cung cấp các giải pháp bảo mật mạng tiên tiến, giúp bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi các mối đe dọa mạng ngày càng gia tăng.

Hiển thị 1–40 của 56 kết quả

Filters
Firewall Fortinet:
FortiGate: Dòng Firewall thế hệ mới (Next-Generation Firewall - NGFW) cung cấp bảo mật mạng toàn diện với nhiều tính năng tiên tiến như IPS, VPN, lọc web, chống virus,...FortiGate Cloud: Giải pháp Firewall cho môi trường điện toán đám mây, giúp bảo vệ các ứng dụng và dữ liệu của bạn trên cloud.
Switch Fortinet:
FortiSwitch: Dòng Switch mạng Layer 2/3/4 cung cấp hiệu suất cao, khả năng bảo mật và quản lý thông minh.FortiAP: Dòng Access Point Wi-Fi cung cấp khả năng bảo mật và quản lý tập trung cho mạng Wi-Fi của bạn.
License Fortinet:
FortiGuard License: Cung cấp các dịch vụ bảo mật cập nhật liên tục, giúp bảo vệ bạn khỏi các mối đe dọa mạng mới nhất.FortiCare Support: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24/7, giúp bạn giải quyết các vấn đề kỹ thuật nhanh chóng và hiệu quả.