HỖ TRỢ

Công ty SOMOTNET HCM

 

Hệ thống Ticket support system

Qua email: support@smnet.vn

Xử lý SIÊU TỐC các yêu cầu (ticket) của khách hàng.

 

Cho các Tickets của bạn được phân phối tự động, luôn biết ai chịu trách nhiệm cho mỗi Tickets, xác định Phòng ban quản lý các ticket dễ dàng hơn, gắn nhãn và những quy tắc chuyển giao vào các ticket của bạn.

Không bị rối bởi nhiều kênh hỗ trợ khách hàng cùng một lúc, bằng cách quy tụ về một nơi trong hệ thống Ticket support system.

 

Support
Tiếng Việt