Hơn 77.000 máy tính tại Việt Nam đã trở thành nạn nhân của cuộc tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền.