17 Tháng Tám, 2023

Nx Network Optix – Giải pháp VMS – Quản lý Camera tập trung

Nx Network Optix là một phần mềm quản lý Camera và giám sát mạng Camera được phát triển bởi công ty Network Optix. Được tạo ra để giúp quản lý và giám sát các hệ thống Camera phức tạp, Nx Network Optix cung cấp một […]