7 Tháng Sáu, 2023

Hơn 77.000 máy tính tại Việt Nam đã trở thành nạn nhân của cuộc tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền.

Đầu tháng 5 năm 2023, một doanh nghiệp lớn, với đội ngũ quản trị viên giàu kinh nghiệm, đã bị tấn công bởi phần mềm độc hại ransomware và toàn bộ dữ liệu trên hệ thống hơn 10TB đã bị mã hóa. Hacker đòi hơn […]