Thiết kế landing page

Landing page là đích đến của một kênh marketing, bắt buộc phải làm đầy đủ thông tin, nội dung để thuyết phục khách hàng.

Thiết kế website Landing page là gì ?

Là một trang web được tối ưu tất cả các social như đăng ký mail , chat online , tải phần mềm/ebook...v...v... Landing page thường tiết kiệm cho dung lượng bộ nhớ như giảm tải : như đường dẫn điều hướng, thanh công cụ, footer để hướng người dùng đến một mục tiêu xác định.

Thiết kế website Landing page là gì ?

Là một trang web được tối ưu tất cả các social như đăng ký mail , chat online , tải phần mềm/ebook...v...v... Landing page thường tiết kiệm cho dung lượng bộ nhớ như giảm tải : như đường dẫn điều hướng, thanh công cụ, footer để hướng người dùng đến một mục tiêu xác định.
Support
Tiếng Việt