Quy Trình Thiết Kế Website Theo Yêu Cầu Của Khách Hàng

Bước 1: Tiếp cận và khảo sát khách hàng

Kinh doanh tìm hiểu nhu cầu thực tế của khách hàng.

Lập bảng chi tiết giải pháp cho hệ thống website của khách hàng và tư vấn gói dịch vụ của SMNET.

Hướng dẫn khách hàng thu thập thông tin, tài liệu, logo, hình ảnh, sản phẩm (demo) phục vụ cho việc thiết kế web.

Tư vấn marketing và SEO google theo yêu cầu của khách hàng.

Thời gửi cho khách hàng Tài liệu giải pháp cho việc phát triển website.

Bước 2: Báo giá và ký kết hợp đồng

Gửi báo giá cho khách hàng.

Soạn thảo hợp đồng theo HĐ chuẩn của SMNET và gửi cho KH Ký kết hợp đồng giữa 2 bên (kèm theo các phụ lục khác).

Thu 50% phí trên HĐ.

Kinh doanh trực tiếp yêu cầu KH cung cấp dữ liệu như: logo, danh mục menu, thông tin liên hệ….

Chuyển dữ liệu & timeline cho bộ phận quản lý web.

(Chú ý: thời gian bắt đầu timeline được tính từ khi KH chuyển đủ dữ liệu cho SMNET)

Bước 3: Triển khai thiết kế giao diện

Lập kế hoạch dự án theo timeline.

Phân bổ công việc cho chuyên gia thiết kế.

Gửi đường dẫn thông báo cho KH duyệt layout thiết kế thông qua 1 địa chỉ mặc định: tại SMNET

Khách hàng duyệt demo và yêu cầu chỉnh sửa (bản demo KH chỉnh sửa trong thời gian tối đa 3 ngày).

Khách hàng xác nhận giao diện qua Email.

Bước 4: Lập trình và cập nhật demo

Lập trình các tính năng web động.

Ghép các module và template thành 1 website động có chức năng hoàn chỉnh.

Tiến hành cập nhật dữ liệu mẫu do KH cung cấp. Mỗi menu sản phẩm chỉ cập nhật từ 3 đến 5 sản phẩm (nếu có sp).

Kiểm tra các chức năng của hệ thống.

Kiểm tra trên trình duyệt.

Kiểm tra tổng thể & gửi yêu cầu tổng thể cho bộ phận lập trình sửa chữa đảm bảo website vận hành tốt.

Chạy thử nghiệm website trên hosting.

Bước 5: Bàn giao và thanh lý

Gửi thông báo cho KH đường dẫn demo của dự án.

Khách hàng duyệt dự án.

Khách hàng gửi Biên bản yêu cầu chỉnh sửa lần cuối.

Đào tạo và hướng dẫn quản lý website.

Bàn giao tài liệu HDSD website.

Ký nhận biên bản nghiệm thu giữa KH với SMNET.

Bàn giao biên bản nghiệm thu cho phòng kinh doanh để tiến hành các thủ tục còn lại.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng và quản trị website còn bảo hành.

Tiếng Việt