Vì sao doanh nghiệp ở Việt Nam liên tiếp bị mã hóa dữ liệu?