9 Tháng Mười Một, 2023

Tìm hiểu Data loss prevention (LDP) – chống thất thoát dữ liệu

Bảo vệ dữ liệu – Data Loss Prevention (DLP) là một lĩnh vực quan trọng trong an ninh thông tin, nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp mất mát hoặc rò rỉ thông tin quan trọng từ các tổ chức. DLP […]